Svitavy

Někdy když se berou dva sportovci, dva halový sportovci, tak se svatba nemůže konat jinde než ve sportovní hale.